BIMobject Förklarar – Ett fantastiskt 2017 och visionen för framtiden


Par BIMobject®

BIMobjects VD Stefan Larsson sammanfattar ett fantastiskt 2017 efter bokslutskommunikén och diskuterar visionen för ett ännu mer framgångsrikt 2018.

Voir sur youtube

/* ]]> */